Inschrijfreglement en voorwaarden

 

Inschrijfreglement en voorwaarden BALK TOPfestival 2017

 


Organisatie

 

De organisatie van het festival is in handen van stichting BALK TOPfestival


Doelstellingen van het BALK TOPfestival

 

♦ Een landelijk podium bieden voor koren en zanggroepen van alle leeftijden, in het genre licht vocale muziek en muziektheater.

♦ Ontmoeting verschillende genres: close harmony, pop, jazz muziektheater, met en zonder microfoons, a cappella, met geluids-cd of eigen combo.

♦ Stimulering van kwaliteit door middel van competities en workshops in een inspirerende omgeving.


Wie kan zich inschrijven?

 

Het BALK TOPfestival heeft een open karakter. Zowel BALK-leden als niet BALK-leden kunnen zich inschrijven. Bij gelijke kwaliteit heeft een BALK-lid voorrang op een niet BALK-lid. De selectiecommissie bepaalt de kwaliteit.


Inschrijven tot 1 april 2017

 

Inschrijven kan alleen via het digitale inschrijfformulier dat je hier vindt. Inschrijvingen na 1 april 2017 worden niet meer in behandeling genomen.

Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd bij inschrijving.

Separaat aan de digitale inschrijving dienen deelnemers vóór 1 april minimaal 2 recente geluidsfragmenten te mailen naar het speciale e-mailadres btf17selectie@gmail.com.

Pas als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is sprake van definitieve inschrijving en zal deze in behandeling worden genomen.

Koren krijgen uiterlijk 1 juni bericht over plaatsing.


Kosten voor deelname

 

BALK-lid: € 20,00 per deelnemer

Niet BALK-leden: € 27,50 per deelnemer

(Het is het overwegen waard om BALK-lid te worden. Indien je opgeeft dat je per 1 januari 2018 lid wordt van BALK, bedragen de kosten €20,00 per deelnemer!)

Jeugd-/jongerenkoren:

  • € 5,00 per deelnemer voor BALK-leden, met een maximum van € 100,00. Per 5 deelnemers wordt 1 toegangskaart voor een begeleider verstrekt.
  • € 10,00 per deelnemer voor niet BALK-leden met een maximum van € 200,00. Per 5 deelnemers wordt 1 toegangskaart voor een begeleider verstrekt.

(Het is het overwegen waard om BALK-lid te worden. Indien je opgeeft dat je per 1 januari 2018 lid wordt van BALK, is deelname € 5,00 per deelnemer)

♦ Dirigent/musici/regisseur: gratis

 

Kosten voor bezoekers

Bezoekers: € 15,00

Bezoekers t/m 12 jaar: € 7,50

 

Dagschotel: € 12,50 p.p. (alleen op inschrijfformulier te bestellen; op de dag zelf is dit niet meer mogelijk!)

 

Grote koren adviseren wij om 80% van het aantal leden op te geven als deelnemer. Tot uiterlijk 1 september 2017 kunnen de definitieve aantallen worden doorgegeven en worden eventuele extra deelnemers gefactureerd. Na deze datum kunnen de deelnemers alleen bij de kassa op de festivaldag zelf nog polsbandjes kopen tegen contante en gepaste betaling. Let op: er is geen pinautomaat bij de kassa.

 

Afmeldingen en restitutie

Bij afmelding vóór 1 september 2017 wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 50 administratiekosten.

Bij afmelding na 1 september 2017 vindt géén restitutie plaats.


Competities

Er zijn competities in 4 categorieën:

In alle categorieën kan met of zonder begeleiding van piano, combo of begeleidings-cd worden opgetreden. Op ieder podium is een (elektrische) piano aanwezig.

 

Categorie 1: Grote koren en vocal groups (min. 30 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Categorie 2: Middelgrote koren en vocal groups (12 tot 30 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Categorie 3: Kleine koren en vocal groups (tot maximaal 11 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Jeugd- en jongerenkoren (75% van de zangers is jonger dan 18 jaar)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

 

*bij voldoende aanmelding


Selectie voor definitieve plaatsing

 

Een onafhankelijke selectiecommissie beslist wie er deelnemen aan het TOPfestival en in welke competitie een deelnemer uitkomt. Daarbij geldt dat de nummers 1 en 2 van de TOPklasse en de nummers 1 en 2 in de eerste klasse van de competities in 2015, reeds automatisch geplaatst zijn in de TOPklasse.

De selectiecommissie beslist op basis van het aangeleverde geluidsmateriaal.

Stuur daarom een goede, recente representatieve opname in van je koor/groep.

Heb je geluidsfragmenten op het internet staan, of wil je gebruik maken van WeTransfer? Stuur dan de link door naar bovenstaand e-mailadres. Beeldmateriaal mag, maar wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Uiterlijk 1 juni ontvang je bericht of je wel of niet bent geplaatst. Niet direct geplaatste koren/groepen worden op een reservelijst gezet, voor het geval dat een koor/groep zich afmeldt. De selectiecommissie bepaalt de volgorde van de reservelijst. Indien een koor/groep niet wordt geselecteerd, vindt volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.


Jurering

 

Bij iedere competitie is een jury aanwezig van 3 deskundigen (dirigent, vocal coach en regisseur). Ieder jurylid maakt een rapport op, waarbij het koor / de groep beoordeeld wordt op de volgende punten:

  • Technische uitvoering: zuiverheid en balans, ritmiek en fasering, uitspraak en dictie, vocaliteit en klankkwaliteit.
  • Artistieke uitvoering: podiumpresentatie, dynamische schakering, interpretatie, repertoirekeuze.
  • Algemene indruk.

Arrangeerprijs

 

Zing je een bijzonder arrangement, dat speciaal voor of door je koor/groep geschreven is, dan kan je meedingen naar de arrangeerprijs. Stuur je arrangement in muzieknotatie (PDF), vóór 1 september naar het e-mailadres arrangeerprijs@balknet.nl. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je dit nummer tijdens de competitie ten gehore brengt.


Techniek

 

Op basis van je opgave wordt een overzicht gemaakt van alle techniek (geluidstechniek, instrumentarium) dat voor het optreden van je koor/groep nodig is. Dat overzicht wordt circa een maand vóór het festival met je afgestemd. Daarna kunnen op dit gebied geen aanvullende wijzigingen meer doorgegeven worden. Denk daarom goed na welke technische hulpmiddelen je nodig hebt!

 

Waar nodig wordt ruimte gemaakt in het programma om meegebrachte randapparatuur vóór het optreden in de zaal te testen. Hiervoor wordt een apart schema opgesteld. Het is dus van belang de meegebrachte technische middelen vooraf goed met de organisatie af te stemmen (VP-microfoons, loopstations, meegebrachte eigen instrumenten etc.). Tests worden uitgevoerd met de betreffende artistiek leider, technicus van de groep en technicus van de zaal. Er is dus geen sprake van een uitgebreide soundcheck met het hele koor/groep.
Niet opgegeven techniek kan niet vooraf worden getest.

 

Koren/groepen die zingen met individuele microfoons (direct mics) dienen gebruik te maken van hun eigen zenders en mengtafel. Vermeld op het aanmeldformulier wat je meeneemt aan materiaal. Met de technisch coördinator van het festival zullen per groep afspraken worden gemaakt met betrekking tot deze techniek.

 

Per podium zorgt de organisatie voor een backline van (elektrische) piano, versterkers, drumstel, etc. Om de kosten voor het festival niet onnodig op te laten lopen, wordt de deelnemende groepen gevraagd dit materiaal zoveel mogelijk te delen met andere groepen. Hierover zal de organisatie contact opnemen met het betreffende koor/groep.


Aanleveren info

 

Vanaf 1 juni dien je de gegevens van je koor/groep, korte bio, programma (componist/groep/arrangement e.d.) aan te leveren. Je ontvangt tijdig een format waarop je de gevraagde gegevens kunt aanleveren. Uiterlijk 1 september moet het programma bij de organisatie bekend zijn. Bij elk te zingen nummer dient een geschatte uitvoeringstijd te staan, zodat de organisatie er zeker van is dat de maximale optreedtijd niet wordt overschreden.


Tijden

 

Het festival begint om 10:00 uur en zal duren tot 22:00 uur.

Voor optredens staan de volgende tijden ingepland:

 

Max. zangtijd Max. podiumtijd
Grote zaal: 20 minuten 25 minuten
Andere zalen: 17½ minuten 20 minuten

 


Vrijwilligers

 

Op het inschrijfformulier wordt ook gevraagd twee vrijwilligers uit het koor/groep op te geven voor het festival. Deze vrijwilligers worden volgens rooster voor een klein deel van de dag ingezet als zaaldeurwacht of voor andere ondersteunende werkzaamheden. Het rooster wordt kort vóór de festivaldag op de website gepubliceerd.


Bezoekers


Bezoekersdagkaarten kunnen via het inschrijfformulier worden besteld, of op de dag zelf aan de kassa worden gekocht.


Tot slot

 

BALK dankt je hartelijk voor je inschrijving en doet haar uiterste best er een zangfeest voor iedereen van te maken. Deelname is een dagje uit met je hele koor/groep, een belangrijke activiteit waarin jij maar ook BALK, veel investeert. Wees daarom vanaf het begin aanwezig (het eerste optreden is om 10:00 uur) en geniet tot het laatste moment van de avond!


Voor vragen over het BALK TOPfestival :

e-mail: topfestival@balknet.nl

 

Delen: