Peter Gonkel  uit Hoogeveen werkt in het dagelijks leven in de zorg. Uit hobby en liefde voor koormuziek is hij dirigent geworden. Momenteel dirigeert hij Just Fun en The Harmonysingers. In de praktijk liep hij tegen het probleem van legalisering van arrangementen aan, daarom zette hij in 2010 zijn bureau Zoec Music op. Hiermee is hij in de markt een tussenpersoon geworden die zorgt voor de rechten bij muziekuitgevers in binnen- en buitenland. Dit scheelt arrangeurs veel werk en een hoop energie. Naast legalisering geeft Peter ook zelf arrangementen uit. Peter is gastspreker op de BALK educatiedag 12 januari 2012 in Amersfoort.


Als je in een koor zingt wil je natuurlijk regelmatig eens wat anders zingen. De meeste koren hebben hiervoor een repertoirecommissie die nieuwe nummers zoekt en vindt. De volgende stap is natuurlijk zorgen dat je de muziek krijgt in de juiste samenstelling van het koor, wel zo gemakkelijk. De snelste en veelal de voordeligste manier is natuurlijk gebruik te maken van de arrangementen die al gemaakt zijn en te koop worden aangeboden door de diverse uitgeverijen, voordeel hierbij is dat je originele, LEGALE muziek koopt. Denk daar bij aan Chorus Online, MultiMusicMix en bijvoorbeeld een uitgeverijen als De Haske.

 

Er zijn ook koren die zich meer willen onderscheiden van anderen door zelf arrangementen te laten maken. Hiervoor wordt een arrangeur in de arm genomen die verstand van zaken heeft en het arrangement pas maakt voor het koor, maatwerk. Helemaal niks mis mee, maar je moet de zaken (lees copyrights) wel goed regelen. Hier haken velen af of hebben nog steeds het vermoeden dat een lidmaatschap van bijvoorbeeld BALK of een andere zangersbond dit regelt en dat is dus niet waar!

 

Ook moeten koren zich realiseren dat maatwerkarrangementen geld kosten want het is niet realistisch te denken dat een goed maatwerkarrangement maar €50 kost, een arrangeur is een vakman of vrouw die vele uren werkt om het juiste arrangement te maken.

Het laten arrangeren van bestaande muziek heeft een aantal haken en ogen en kan soms lastig zijn, ik zal trachten een en ander uit te leggen, in de praktijk is het meestal uitgebreider maar ik beperk me hier tot de hoofdzaken.

 

Voordat een arrangeur aan het werk gaat moet hij eerst toestemming hebben om een bestaand copyright te mogen bewerken / arrangeren. De muziek is eigendom van componist of componist en auteur, de rechthebbenden. Deze is of zijn eigenaar van het copyright, ‘het werk’. De melodie is een onderdeel van het copyright, net zoals de tekst. Op het moment dat de toestemming is verleend mag de melodie gebruikt worden binnen de voorwaarden die overeengekomen zijn. Zonder deze toestemming kan een arrangeur dus niet aan de slag. Het is verstandig om eerst toestemming te vragen want het komt voor dat de aanvraag wordt afgewezen en dus alles voor niets is gearrangeerd.

 

Parallel aan deze aanvraag loopt de copyrightaanvraag: het mogen vermenigvuldigen van het arrangement. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding is per nummer anders en moet dan ook iedere keer opnieuw worden geregeld. Nu kunnen we ons de vraag stellen wie er verantwoordelijk is voor deze rechten en het regelen hiervan. Volgens mij wordt er naar elkaar gewezen en hebben we het er liever niet over, maar volgens de Auteurswet moet het wel geregeld zijn. Daarom ben ik met ZoecMusic begonnen om dit proces over te nemen en te regelen zodat er zorgeloos gezongen kan worden.

 

Een aantal arrangeurs is al goed bezig en regelt de rechten op de juiste manier. Mijn persoonlijke mening is dan ook dat het regelen van de rechten thuis hoort bij de arrangeur. De arrangeur krijgt de opdracht, maakt het arrangement en zet zijn of haar naam erop. Om professioneel te werken vind ik dan ook dat er een totaalproduct moet worden afgeleverd en niet een opdracht met kleine lettertjes.

 

Tot slot nog dit: wil je een nieuw nummer gaan zingen, zoek dan op de bestaande websites van uitgeverijen naar geschikte arrangementen. Vind je deze niet en besluit je een maatarrangement te laten maken schrik dan niet van de kosten, maar realiseer je dat er veel werk in schuilt om een en ander tot stand te brengen. Wil je meer weten over het regelen van Copyrights voor muziek, neem dan rustig eens contact op met ZoecMusic .


Zing legale muziek, wel zo prettig!

 

 

Peter Gonkel, ZoecMusic

 

Delen: